NVDB DatakatalogInspeksjonsluke 803

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.

Egenskapstyper

Beskrivelse 9133
Tekst
Høyde 9150
Tall [m]
Bredde 9151
Tall [m]
Etableringsår 10312
Tall
Driftsmerking 11000
Tekst
Produsent 10995
Tekst
Arkivreferanse 11696
Tekst
Prosjektreferanse 11156
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12410
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 10976
18336: Privat
18848: OPS
18337: Uavklart
20009: Fylkeskommune
18334: Statens vegvesen
18335: Kommune
18719: Nye Veier
Geometri, punkt 9295
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk