NVDB DatakatalogInspeksjonsluke 803

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100803
<>
Beskrivelse 9133
<Tekst>
Høyde 9150
<Tall> [m]
Bredde 9151
<Tall> [m]
Byggeår 10312
<Tall>
Driftsmerking 11000
<Tekst>
Produsentnavn 10995
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 10976
Privat
Uavklart
Statens Vegvesen
Kommune
Prosjektreferanse 11156
<Tekst>
Geometri, punkt 9295
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk