NVDB DatakatalogNødutgang 801

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Egenskapstyper

Type 9129
12163: Til det fri
12164: Til egen rømningstunnel
12165: Til trafikkert parallelløp
Universell utforming 9152
12235: Ja
12236: Nei
Etableringsår 10332
Tall
Tilleggsinformasjon 11636
Tekst
Prosjektreferanse 11155
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12409
Tekst
Geometri, punkt 9294
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk