NVDB DatakatalogNødutgang 801

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Egenskapstyper

Type 9129
Til det fri
Til egen rømningstunnel
Til trafikkert parallelløp
Universell utforming 9152
Ja
Nei
PunktTilknytning 100801
<>
Byggeår 10332
<Tall>
Prosjektreferanse 11155
<Tekst>
Geometri, punkt 9294
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk