NVDB DatakatalogFremmede arter 800

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100800
<>
Artsnavn 9118
Ubestemt Slirekne
Kanadagullris
Legepestrot
Andre arter
Kjempebjørnekjeks
Tromsøpalme
Kjempespringfrø
Russekål
Hagelupin
Park- og hybridslirekne
Kjempeslirekne
Skogskjegg
Rynkerose
Platanlønn
Fagerfredløs
Hvitsteinkløver
Høstberberis
Hagepastinakk
Lokalitet 9120
<Tekst>
Forekomst nr 9981
<Tall>
Tetthet 9119
Spredt
Tett bestand
Antall individ 9979
<Tall>
Forekomst fortsetter på naboeiendom 9980
Ja
Nei
Bestandsbredde 9978
<Tall> [m]
Areal 9976
<Tall> [m2]
Bekjempelse, type 9977
Kantklipp
Kjemisk
Mekanisk fjerning
Annet
Bekjempelsesgrad 9982
Overvåkes
Begrenses
Bekjempes
Status behandling 10842
Ikke tidligere behandlet
Behandling pågår
Bekjempes/overvåkes
Antatt utryddet
Status, sist endret 10843
<Dato>
Registrert dato 10297
<Dato>
Tilleggsinformasjon 9121
<Tekst>
Geometri, punkt 9124
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9123
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10965
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk