NVDB DatakatalogFremmede arter 800

Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene.

Egenskapstyper

Artsnavn 9118
16192: Ubestemt Slirekne
16193: Kanadagullris
16194: Legepestrot
16195: Andre arter
12132: Kjempebjørnekjeks
12133: Tromsøpalme
12134: Kjempespringfrø
12136: Russekål
12137: Hagelupin
12138: Park- og hybridslirekne
12139: Kjempeslirekne
12140: Skogskjegg
12141: Rynkerose
12142: Platanlønn
17883: Fagerfredløs
17884: Hvitsteinkløver
17885: Høstberberis
17886: Hagepastinakk
Lokalitet 9120
Tekst
Forekomst nr 9981
Tall
Tetthet 9119
12144: Spredt
12145: Tett bestand
12143:
Antall individ 9979
Tall
Forekomst fortsetter på naboeiendom 9980
16200: Ja
16201: Nei
Bestandsbredde 9978
Tall [m]
Areal 9976
Tall [m2]
Bekjempelse, type 9977
16196: Kantklipp
16197: Kjemisk
16198: Mekanisk fjerning
16199: Annet
Bekjempelsesgrad 9982
16202: Overvåkes
16203: Begrenses
16204: Bekjempes
Status behandling 10842
17879: Ikke tidligere behandlet
17880: Behandling pågår
17881: Bekjempes/overvåkes
17882: Antatt utryddet
Status, sist endret 10843
Dato
Registrert dato 10297
Dato
Tilleggsinformasjon 9121
Tekst
Eier 11985
20611: Stat, Statens vegvesen
20612: Stat, Nye Veier
20613: Fylkeskommune
20614: Kommune
20615: Privat
20616: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12014
20805: Statens vegvesen
20806: Nye Veier
20807: Fylkeskommune
20808: OPS
20809: Kommune
20810: Privat
20811: Uavklart
Geometri, punkt 9124
GeomPunkt
Geometri, linje 9123
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10965
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk