NVDB DatakatalogGrøft, åpen 80

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Egenskapstyper

Type 1139
3889: Dyp sidegrøft
17233: Filtergrøft
3890: Grunn sidegrøft
2934: Terrenggrøft
11627: Åpent avløp
Materiale 1944
3046: Berg
13798: Kombinasjon løsmasse/berg
3048: Sprengt stein
3596: Løsmasse
3932: Myr
Dybde 1658
Tall [m]
Bredde, topp 1934
Tall [m]
Bredde, bunn 1929
Tall [m]
Lengde 1324
Tall [m]
Rekkefølge 10725
Tall
Etableringsår 10304
Tall
Tilleggsinformasjon 10674
Tekst
Prosjektreferanse 11069
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12308
Tekst
Eier 11962
20473: Stat, Statens vegvesen
20474: Stat, Nye Veier
20475: Fylkeskommune
20476: Kommune
20477: Privat
20478: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8061
17713: Uavklart
10611: Privat
10533: Kommune
10455: Statens vegvesen
18792: Nye Veier
18921: OPS
19930: Fylkeskommune
Geometri, linje 4781
GeomLinje eller Kurve
Belegning grøftebunn 3949
4955: Betong
4957: Asfalt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk