NVDB DatakatalogGrøft, åpen 80

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100080
<>
Type 1139
Dyp sidegrøft
Filtergrøft
Grunn sidegrøft
Terrenggrøft
Åpent avløp
Materiale 1944
Berg
Kombinasjon løsmasse/berg
Sprengt stein
Løsmasse
Myr
Dybde 1658
<Tall> [m]
Bredde, topp 1934
<Tall> [m]
Bredde, bunn 1929
<Tall> [m]
Lengde 1324
<Tall> [m]
Rekkefølge 10725
<Tall>
Byggeår 10304
<Tall>
Tilleggsinformajson 10674
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8061
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11069
<Tekst>
Geometri, linje 4781
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk