NVDB DatakatalogJordvoll mot fjellskjæring 799

Jordvoll mot fjellskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med fjellskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot fjellskjæring. Kan være grunn sidegrøft.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100799
<>
Materialtype 9113
Løsmasse
Pukk
Sprengt stein
Drenering 9114
Gjenfylt grøft med rør
Gjenfylt grøft
Byggeår 10313
<Tall>
Geometri, linje 9299
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk