NVDB DatakatalogJordvoll mot bergskjæring 799

Jordvoll mot bergskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med bergskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot bergskjæring. Kan være grunn sidegrøft.

Egenskapstyper

Materialtype 9113
12092: Løsmasse
12093: Pukk
12094: Sprengt stein
Drenering 9114
12096: Gjenfylt grøft med rør
12095: Gjenfylt grøft
Etableringsår 10313
Tall
Tilleggsinformasjon 11635
Tekst
Geometri, linje 9299
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk