NVDB DatakatalogTrafikkmengde, kjørefelt 798

Egenskapstyper

ÅDT 9109
Tall
ÅDT, andel lange kjøretøy 9110
Tall [%]
Oppdatert fra 9112
12087: Brukersatt
12088: Oppskrevet fra fylkesindeksen
12089: Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet
12090: Oppskrevet fra primærtellepunktet
Geometri, hjelpelinje 9111
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk