NVDB DatakatalogTrafikkmengde, kjørefelt 798

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100798
<>
ÅDT 9109
<Tall>
ÅDT, andel lange kjøretøy 9110
<Tall> [%]
Oppdatert fra 9112
Brukersatt
Oppskrevet fra fylkesindeksen
Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet
Oppskrevet fra primærtellepunktet
Geometri, linje 9111
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk