NVDB DatakatalogUtgår_Tiltak økologiske verdier 795

Objekttypen inneholder tiltak knyttet til konflikter mellom eksisterende veg og økologiske verdier

Egenskapstyper

Tiltaktype 9103
12032: Økologisk restaurering av anleggsområder og vegkanter ved nye anlegg
12963: Tynning
12009: Vannpassasje under veg (om)bygges
12010: Miljøundergang (om)bygges
12011: Miljøovergang (om)bygges
12012: Stengsler for å holde dyr unna vegen
12013: Ikke-barriereskapende tiltak for å holde dyr unna vegen
12014: Fysiske tiltak for å skjerme forekomster langs vegen
12015: Saltingsregime endres
12016: Behandling av overflatevann forbedres
12017: Skilting
12018: Økologisk kompensasjon
12019: Andre investeringstiltak
12020: Ingen aktuelle investeringstiltak
12021: Behandling av overflatevann forbedres (D/V)
12022: Slåtteregime endres
12023: Tiltak mot uønskete arter
12024: Siktrydding/tynning
12025: Erosjonssikring og opprydding
12026: Sikring av store trær
12027: Vedlikehold av gjerder
12028: Vedlikehold av faunapassasjer
12029: Andre drifts- og vedlikeholdstiltak
12030: Ingen aktuelle drift- og vedlikeholdstiltak
12031: Viltbeskyttende tiltak
Tiltak, kommentar 9104
Tekst
Status tiltak 9105
12033: Ubehandlet
12034: Redusert
12035: Utbedret
Utført dato 9106
Dato
KonfliktID 9107
Tekst
Tiltak anbefalt 9108
12036: JA
12037: NEI

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk