NVDB DatakatalogTiltak økologiske verdier 795

Objekttypen inneholder tiltak knyttet til konflikter mellom eksisterende veg og økologiske verdier

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100795
<>
Tiltaktype 9103
Økologisk restaurering av anleggsområder og vegkanter ved nye anlegg
Tynning
 • De-fragmentering
 • Avbøte påvirkningstypen fragmentering.
 • For å sikre god utskifting av vann ved avsnørte fjorder.
 • " id="ev-12009">Vannpassasje under veg (om)bygges
  Miljøundergang (om)bygges
  Miljøovergang (om)bygges
  Stengsler for å holde dyr unna vegen
  Ikke-barriereskapende tiltak for å holde dyr unna vegen
  Fysiske tiltak for å skjerme forekomster langs vegen
  Saltingsregime endres
  Behandling av overflatevann forbedres
  Skilting
  Økologisk kompensasjon
  Andre investeringstiltak
  Ingen aktuelle investeringstiltak
 • Avbøte påvirkningstypen forurensning av vann og grunn.
 • " id="ev-12021">Behandling av overflatevann forbedres (D/V)
 • Unngå sprøyting.
 • " id="ev-12022">Slåtteregime endres
  Tiltak mot uønskete arter
  Siktrydding/tynning
  Erosjonssikring og opprydding
  Sikring av store trær
  Vedlikehold av gjerder
  Vedlikehold av faunapassasjer
  Andre drifts- og vedlikeholdstiltak
  Ingen aktuelle drift- og vedlikeholdstiltak
  Viltbeskyttende tiltak
  Tiltak, kommentar 9104
  <Tekst>
  Status tiltak 9105
  Ubehandlet
  Redusert
  Utbedret
  Utført dato 9106
  <Dato>
  KonfliktID 9107
  <Tekst>
  Tiltak anbefalt 9108
  JA
  NEI

  Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Ja
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Ja
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:
  • overlapp: Ja
  • kjorefeltRelevant: NEI
  • sidePosisjonRelevant: KAN
  • hoydeRelevant: Nei
  • retningRelevant: Nei
  • flyttbar: Ja
  • ajourholdI: OVERLEVER
  • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

  Statistikk