NVDB DatakatalogUtgår_Tiltak økologiske verdier 795

Objekttypen inneholder tiltak knyttet til konflikter mellom eksisterende veg og økologiske verdier

Egenskapstyper

Tiltaktype 9103
12032: Økologisk restaurering av anleggsområder og vegkanter ved nye anlegg
12963: Tynning
 • De-fragmentering
 • Avbøte påvirkningstypen fragmentering.
 • For å sikre god utskifting av vann ved avsnørte fjorder.
 • " title="Vannpassasje under veg (om)bygges" id="ev-12009">12009: Vannpassasje under veg (om)bygges
  12010: Miljøundergang (om)bygges
  12011: Miljøovergang (om)bygges
  12012: Stengsler for å holde dyr unna vegen
  12013: Ikke-barriereskapende tiltak for å holde dyr unna vegen
  12014: Fysiske tiltak for å skjerme forekomster langs vegen
  12015: Saltingsregime endres
  12016: Behandling av overflatevann forbedres
  12017: Skilting
  12018: Økologisk kompensasjon
  12019: Andre investeringstiltak
  12020: Ingen aktuelle investeringstiltak
 • Avbøte påvirkningstypen forurensning av vann og grunn.
 • " title="Behandling av overflatevann forbedres (D/V)" id="ev-12021">12021: Behandling av overflatevann forbedres (D/V)
 • Unngå sprøyting.
 • " title="Slåtteregime endres" id="ev-12022">12022: Slåtteregime endres
  12023: Tiltak mot uønskete arter
  12024: Siktrydding/tynning
  12025: Erosjonssikring og opprydding
  12026: Sikring av store trær
  12027: Vedlikehold av gjerder
  12028: Vedlikehold av faunapassasjer
  12029: Andre drifts- og vedlikeholdstiltak
  12030: Ingen aktuelle drift- og vedlikeholdstiltak
  12031: Viltbeskyttende tiltak
  Tiltak, kommentar 9104
  Tekst
  Status tiltak 9105
  12033: Ubehandlet
  12034: Redusert
  12035: Utbedret
  Utført dato 9106
  Dato
  KonfliktID 9107
  Tekst
  Tiltak anbefalt 9108
  12036: JA
  12037: NEI

  Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Ja
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Ja
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • overlapp: Ja
  • kjørefelt_relevant: NEI
  • sideposisjon_relevant: KAN
  • høyde_relevant: Nei
  • retning_relevant: Nei
  • flyttbar: Ja
  • ajourhold_i: OVERLEVER
  • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
  • dekningsgrad:

  Statistikk