NVDB DatakatalogNVDB dokumentasjon 793

Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.

Egenskapstyper

Sideposisjon 8762
11600: Rundkjøring, senter
11601: Langs
11590: Kryssende
11591: Venstre
11592: Venstre tilfart
11593: Midten
11594: Høyre
11595: Høyre tilfart
11596: Midten, høyre
11597: Midten, venstre
11598: Høyre og venstre
Høydeposisjon 8763
11586:
11587: Over
11588: Under
Feltkode 11431
19308: - Alle kjørefelt
19309: 1 - Ordinært kjørefelt
19310: 10 - Ordinært kjørefelt
19311: 10B - Bomstasjon
19312: 10BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19313: 10H1 - Høyresvingefelt 1
19314: 10H2 - Høyresvingefelt 2
19315: 10K - Kollektivfelt
19316: 10K+ - Sambruksfelt
19317: 10O - Oppstillingsfelt
19318: 10OK - Oppstilling, kollektivfelt
19319: 10S - Sykkelfelt
19320: 11 - Ordinært kjørefelt
19321: 11B - Bomstasjon
19322: 11BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19323: 11H1 - Høyresvingefelt 1
19324: 11H2 - Høyresvingefelt 2
19325: 11K - Kollektivfelt
19326: 11K+ - Sambruksfelt
19327: 11O - Oppstillingsfelt
19328: 11OK - Oppstilling, kollektivfelt
19329: 11S - Sykkelfelt
19330: 12 - Ordinært kjørefelt
19331: 12B - Bomstasjon
19332: 12BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19333: 12H1 - Høyresvingefelt 1
19334: 12H2 - Høyresvingefelt 2
19335: 12K - Kollektivfelt
19336: 12K+ - Sambruksfelt
19337: 12O - Oppstillingsfelt
19338: 12OK - Oppstilling, kollektivfelt
19339: 12S - Sykkelfelt
19340: 13B - Bomstasjon
19341: 13BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19342: 13O - Oppstillingsfelt
19343: 13OK - Oppstilling, kollektivfelt
19344: 13S - Sykkelfelt
19345: 14B - Bomstasjon
19346: 14BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19347: 14O - Oppstillingsfelt
19348: 14OK - Oppstilling, kollektivfelt
19349: 14S - Sykkelfelt
19350: 1F - Forbikjøringsfelt
19351: 1H1 - Høyresvingefelt 1
19352: 1H2 - Høyresvingefelt 2
19353: 1K - Kollektivfelt
19354: 1K+ - Sambruksfelt
19355: 1O - Oppstillingsfelt
19356: 1OK - Oppstilling, kollektivfelt
19357: 1R - Reversibelt kjørefelt
19358: 1S - Sykkelfelt
19359: 1V1 - Venstresvingefelt 1
19360: 1V2 - Venstresvingefelt 2
19361: 2 - Ordinært kjørefelt
19362: 2F - Forbikjøringsfelt
19363: 2H1 - Høyresvingefelt 1
19364: 2H2 - Høyresvingefelt 2
19365: 2K - Kollektivfelt
19366: 2K+ - Sambruksfelt
19367: 2O - Oppstillingsfelt
19368: 2OK - Oppstilling, kollektivfelt
19369: 2S - Sykkelfelt
19370: 2V1 - Venstresvingefelt 1
19371: 2V2 - Venstresvingefelt 2
19372: 3 - Ordinært kjørefelt
19373: 3B - Bomstasjon
19374: 3BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19375: 3H1 - Høyresvingefelt 1
19376: 3H2 - Høyresvingefelt 2
19377: 3K - Kollektivfelt
19378: 3K+ - Sambruksfelt
19379: 3O - Oppstillingsfelt
19380: 3OK - Oppstilling, kollektivfelt
19381: 3S - Sykkelfelt
19382: 4 - Ordinært kjørefelt
19383: 4B - Bomstasjon
19384: 4BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19385: 4H1 - Høyresvingefelt 1
19386: 4H2 - Høyresvingefelt 2
19387: 4K - Kollektivfelt
19388: 4K+ - Sambruksfelt
19389: 4O - Oppstillingsfelt
19390: 4OK - Oppstilling, kollektivfelt
19391: 4S - Sykkelfelt
19392: 5 - Ordinært kjørefelt
19393: 5B - Bomstasjon
19394: 5BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19395: 5H1 - Høyresvingefelt 1
19396: 5H2 - Høyresvingefelt 2
19397: 5K - Kollektivfelt
19398: 5K+ - Sambruksfelt
19399: 5O - Oppstillingsfelt
19400: 5OK - Oppstilling, kollektivfelt
19401: 5S - Sykkelfelt
19402: 6 - Ordinært kjørefelt
19403: 6B - Bomstasjon
19404: 6BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19405: 6H1 - Høyresvingefelt 1
19406: 6H2 - Høyresvingefelt 2
19407: 6K - Kollektivfelt
19408: 6K+ - Sambruksfelt
19409: 6O - Oppstillingsfelt
19410: 6OK - Oppstilling, kollektivfelt
19411: 6S - Sykkelfelt
19412: 7 - Ordinært kjørefelt
19413: 7B - Bomstasjon
19414: 7BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19415: 7H1 - Høyresvingefelt 1
19416: 7H2 - Høyresvingefelt 2
19417: 7K - Kollektivfelt
19418: 7K+ - Sambruksfelt
19419: 7O - Oppstillingsfelt
19420: 7OK - Oppstilling, kollektivfelt
19421: 7S - Sykkelfelt
19422: 8 - Ordinært kjørefelt
19423: 8B - Bomstasjon
19424: 8BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19425: 8H1 - Høyresvingefelt 1
19426: 8H2 - Høyresvingefelt 2
19427: 8K - Kollektivfelt
19428: 8K+ - Sambruksfelt
19429: 8O - Oppstillingsfelt
19430: 8OK - Oppstilling, kollektivfelt
19431: 8S - Sykkelfelt
19432: 9 - Ordinært kjørefelt
19433: 9B - Bomstasjon
19434: 9BK - Bomstasjon, kollektivfelt
19435: 9H1 - Høyresvingefelt 1
19436: 9H2 - Høyresvingefelt 2
19437: 9K - Kollektivfelt
19438: 9K+ - Sambruksfelt
19439: 9O - Oppstillingsfelt
19440: 9OK - Oppstilling, kollektivfelt
19441: 9S - Sykkelfelt
Type veg 11426
19296: Gågate
19297: Fortau
19298: Trapp
19299: Gangfelt
19300: Gatetun
21253: Traktorveg
21254: Sti
21299: Annet
19287: Kanalisert veg
19288: Enkel bilveg
19289: Rampe
19290: Rundkjøring
19291: Bilferje
19292: Passasjerferje
19293: Gang og sykkelveg
19294: Sykkelveg
19295: Gangveg
Kvalitet, geometri 9553
Struktur
Temakode 9784
Tall
Objektnavn 9785
Tekst
Medium 9792
15936: Alltid i vann
15937: Tidvis under vann
15938: På isbre
15939: Under sjøbunnen
15940: Under isbre
15941: Ukjent
15942: Ikke registrert
15930: På terrenget/på bakkenivå
15931: I bygning/bygningsmessig anlegg
15932: I luft
15933: Under terrenget
15934: På sjøbunnen
15935: På vannoverflaten
Geometri, verifiseringsdato 9786
Dato
Geometri, oppdateringsdato 9787
Dato
Prosesshistorie 9788
Tekst
Kommune 9789
Tall
Høydereferanse 9546
13690: Ikke registrert
13691: FOT
13692: TOP
13693: Ukjent
Geometri, navn 9790
Tekst
Referansegeometri 9547
13694: Ja
Detaljnivå 11427
19301: Vegtrase
19302: Kjørebane
19303: Kjørefelt
19304: Vegtrase og kjørebane
Måledato 11428
Dato
Målemetode 11429
19305: Metrert
19306: Geometrisk

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Nei
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Ja
  • filtrering: Ja
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk