NVDB DatakatalogNVDB dokumentasjon 793

Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.

Egenskapstyper

Sideposisjon 8762
11600: Rundkjøring, senter
11601: Langs
11590: Kryssende
11591: Venstre
11592: Venstre tilfart
11593: Midten
11594: Høyre
11595: Høyre tilfart
11596: Midten, høyre
11597: Midten, venstre
11598: Høyre og venstre
Høydeposisjon 8763
11586:
11587: Over
11588: Under
Kvalitet, geometri 9553
Struktur
Temakode 9784
Tall
Objektnavn 9785
Tekst
Medium 9792
15936: Alltid i vann
15937: Tidvis under vann
15938: På isbre
15939: Under sjøbunnen
15940: Under isbre
15941: Ukjent
15942: Ikke registrert
15930: På terrenget/på bakkenivå
15931: I bygning/bygningsmessig anlegg
15932: I luft
15933: Under terrenget
15934: På sjøbunnen
15935: På vannoverflaten
Geometri, verifiseringsdato 9786
Dato
Geometri, oppdateringsdato 9787
Dato
Prosesshistorie 9788
Tekst
Kommune 9789
Tall
Høydereferanse 9546
13690: Ikke registrert
13691: Fot
13692: Top
13693: Ukjent
Geometri, navn 9790
Tekst
Referansegeometri 9547
13694: Ja

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Nei
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Ja
  • filtrering: Ja
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk