NVDB DatakatalogNVDB dokumentasjon 793

Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.

Egenskapstyper

Sideposisjon 8762
Rundkjøring, senter
Langs
Kryssende
Venstre
Venstre tilfart
Midten
Høyre
Høyre tilfart
Midten, høyre
Midten, venstre
Høyre og venstre
Høydeposisjon 8763
Over
Under
Kvalitet, geometri 9553
<Struktur>
Temakode 9784
<Tall>
Objektnavn 9785
<Tekst>
Medium 9792
Alltid i vann
Tidvis under vann
På isbre
Under sjøbunnen
Under isbre
Ukjent
Ikke registrert
På terrenget/på bakkenivå
I bygning/bygningsmessig anlegg
I luft
Under terrenget
På sjøbunnen
På vannoverflaten
Geometri, verifiseringsdato 9786
<Dato>
Geometri, oppdateringsdato 9787
<Dato>
Prosesshistorie 9788
<Tekst>
Kommune 9789
<Tall>
Høydereferanse 9546
Ikke registrert
Fot
Top
Ukjent
Geometri, navn 9790
<Tekst>
Referansegeometri 9547
Ja

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Nei
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Ja
  • filtrering: Ja
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk