NVDB DatakatalogAvrettingslag 791

Avrettingslag i overbygning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100791
<>
Materialtype 8748
<Tekst>
Steinstørrelse 8749
<Tekst>
Byggeår 10408
<Tall>
Prosjektreferanse 11154
<Tekst>
Geometri, linje 8874
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk