NVDB DatakatalogStikkrenne/Kulvert 79

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100079
<>
Bruksområde 6981
Voll, vanngjennomløp
Vann
Landbruk
Biologisk mangfold
Navn 6980
<Tekst>
Tilknyttet lukka dren 1941
Nei
Ja
Gjennomløp for elv/bekk 10223
Ja
Nei
Materialtype 6983
Tre
Betong
Stål
Plast
Naturstein
Eternitt
Tverrsnittsform 6984
Sirkulær
Rektangulær
Flatbunnet med hvelv
Ellipseform
Type innløp 1939
Åpent i grøft
Åpent i grøft med støtteskjold
Åpent med frontmur
Kum over stikkrenne
Type utløp 1940
I skråning/terreng
I bekk/elv
Åpen grøft
Kum
Fundamentering 6982
Grus
Pukk
Leire
Stedlige masser
Bunnplate
Sålefundament
Fjellfot
Prefabrikkert 6985
Plassprodusert
Prefabrikkert, NS3121
Prefabrikkert, ikke NS3121
Prefabrikkert
Lengde 1323
<Tall> [m]
Diameter, innvendig 3113
<Tall> [mm]
Bredde, innvendig 4548
<Tall> [mm]
Høyde, innvendig 4549
<Tall> [mm]
Retning 2049
10
11
12
5
1
3
6
4
2
7
8
9
Vinkel 2123
Rett
Skrå
Helning/Fall 3112
<Tall> []
Tykkelse overfylling 3115
<Tall> [m]
Overfylling utløp 10225
<Tall> [m]
Overfylling innløp 10224
<Tall> [m]
Har innløpsrist 1923
Nei
Ja
Varmekabler 1832
Ja
Nei
Antall tininger 1942
<Tall> [stk]
Rehabilitering 10766
Delvis utskifting
Innvendig glassfiberstrømpe
Spesielle problem 4562
Vegetasjonstetting, innløp
Vegetasjonstetting, utløp
Masser, innløp
Masser, utløp
Spesielle hensyn fiskevandring 11200
Ja
Nei
Uavklart
Byggeår 4556
<Tall>
Driftsmerking 10481
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 10771
<Tekst>
Produktinformasjon 3111
<Tekst>
Eier 7996
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8060
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11068
<Tekst>
FKB_ID 10855
<Tekst>
Geometri, punkt 4780
<GeomPunkt>
Geometri, linje 5899
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 5902
<GeomFlate>
Høyde, passasje 6979
<Tall> [mm]

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk