NVDB DatakatalogStikkrenne/Kulvert 79

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.

Egenskapstyper

Bruksområde 6981
15880: Voll, vanngjennomløp
9114: Vann
9115: Landbruk
9116: Biologisk mangfold
Navn 6980
Tekst
Tilknyttet lukka dren 1941
3571: Nei
3533: Ja
Gjennomløp for elv/bekk 10223
16700: Ja
16701: Nei
Materialtype 6983
9124: Tre
9125: Betong
9126: Stål
9127: Plast
9128: Naturstein
9129: Eternitt
Tverrsnittsform 6984
9130: Sirkulær
9131: Rektangulær
9132: Flatbunnet med hvelv
9133: Ellipseform
Type innløp 1939
11744: Åpent i grøft
16761: Åpent i grøft med støtteskjold
16699: Åpent med frontmur
2925: Kum over stikkrenne
Belegning innløp 11418
19271: Asfalt
19272: Stein
19273: Ingen/stedlige masser
Type utløp 1940
2928: I skråning/terreng
2929: I bekk/elv
11655: Åpen grøft
2927: Kum
Belegning utløp 11419
19274: Asfalt
19275: Stein
19276: Ingen/stedlige masser
Fundamentering 6982
9120: Grus
9121: Pukk
9122: Leire
9123: Stedlige masser
9117: Bunnplate
9118: Sålefundament
9119: Fjellfot
Prefabrikkert 6985
9137: Plassprodusert
17377: Prefabrikkert, NS3121
17382: Prefabrikkert, ikke NS3121
9135: Prefabrikkert
Lengde 1323
Tall [m]
Diameter, innvendig 3113
Tall [mm]
Bredde, innvendig 4548
Tall [mm]
Høyde, innvendig 4549
Tall [mm]
Retning 2049
3936: 10
3937: 11
3938: 12
3779: 5
3732: 1
3748: 3
3782: 6
3018: 4
3741: 2
3933: 7
3934: 8
3935: 9
Vinkel 2123
2465: Rett
2381: Skrå
Helning/Fall 3112
Tall []
Tykkelse overfylling 3115
Tall [m]
Overfylling utløp 10225
Tall [m]
Overfylling innløp 10224
Tall [m]
Har innløpsrist 1923
3569: Nei
3531: Ja
Varmekabler 1832
3524: Ja
3562: Nei
Antall tininger 1942
Tall [stk]
Rehabilitering 10766
17890: Delvis utskifting
19084: Ikke rehabilitert
17439: Innvendig glassfiberstrømpe
Spesielle problem 4562
5472: Vegetasjonstetting, innløp
5473: Vegetasjonstetting, utløp
5470: Masser, innløp
5471: Masser, utløp
Spesielle hensyn fiskevandring 11200
18490: Ja
18491: Nei
18492: Uavklart
Etableringsår 4556
Tall
Driftsmerking 10481
Tekst
Produktnavn, rør 3111
Tekst
Tilleggsinformasjon 10771
Tekst
Arkivnummer 11307
Tekst
Arkivreferanse 11659
Tekst
Prosjektreferanse 11068
Tekst
FKB_ID 10855
Tekst
Eier 7996
10724: Fylkeskommune
17573: Uavklart
10262: Stat, Statens vegvesen
10326: Kommune
10390: Privat
18598: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 8060
17712: Uavklart
10610: Privat
10532: Kommune
10454: Statens vegvesen
18729: Nye Veier
19929: Fylkeskommune
18858: OPS
Geometri, punkt 4780
GeomPunkt
Geometri, linje 5899
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 5902
GeomFlate
Høyde, passasje 6979
Tall [mm]

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk