NVDB DatakatalogUtgår_Kulturlandskap 789

Objekttypen omfatter viktige kulturlandskap i nærheten av veg, og som er av betydning for det biologiske mangfoldet, med fokus på nasjonalt viktige områder. Viktige småbiotoper dekkes av prioriterte naturtyper. Informasjon hentes fra Naturbase

Egenskapstyper

NaturbaseID 8706
Tekst
Navn 8712
Tekst
Klassifisering 8708
11504: Hverdagslandskapet
11502: Spesielt verneverdige
11503: Områder med stor verdi
Geometri, flate 8714
GeomFlate
KonfliktID 8993
Tekst
NB områdebeskrivelse 9002
Tekst
NB merknad 9005
Tekst
Avstand 9011
Tall [m]
Verdi, teoretisk 9013
11889: Lav
11890: Middels
11891: Høy
Verdi, endelig 9022
11916: Lav
11917: Middels
11918: Høy
Verdi, usikkerhet 9023
11920: Middels usikkerhet
11921: Stor usikkerhet
11919: Liten usikkerhet
Verdibeskrivelse 9029
Tekst
Påvirkning, teoretisk 9037
11946: Lav
11947: Middels
11948: Høy
Påvirkning, endelig 9038
11949: Lav
11950: Middels
11951: Høy
Påvirkning, usikkerhet 9045
11970: Liten usikkerhet
11971: Middels usikkerhet
11972: Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9051
Tekst
Konfliktnivå, teoretisk 9053
Tall
Konfliktnivå, endelig 9060
Tall
Konfliktnivå, usikkerhet 9063
11979: Liten usikkerhet
11980: Middels usikkerhet
11981: Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9068
Tekst
Tiltak, totalbeskrivelse 9073
Tekst
Konfliktnivå, etter tiltak 9082
Tall
Statusvurdering 9087
12006: Ikke påbegynt
12007: Under arbeid
12008: Utført
Vurdering dato 9092
Dato
Referanse andre konflikter 9095
Tekst
Generell kommentar 9099
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk