NVDB DatakatalogStatistikk, generell 785

Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.

Egenskapstyper

Kilde vegobjekttypeID 8340
Tall
Kilde egenskapstypeID 8341
Tall
Geografisk oppløsning 8339
11296: Generert
11665: Kommune
11286: Veg pr fylke
11670: Veg pr kommune
11287: Veg pr avdeling
11288: HP
11289: PMS-parsell
11290: Landet
11291: Region
11292: Fylke
11293: Vegavdeling
11294: Veg pr land
11295: Veg pr region
Stedsangivelse, fra-til 8733
Tekst
Fordeling i intervaller 608342
Struktur
Konfidensnivå, 50 % 8343
Tall
Konfidensnivå, 90 % 8344
Tall
Middelverdi 8345
Tall
Minimumsverdi 8346
Tall
Maksverdi 8347
Tall
Andel med data 8348
Tall [%]
Fordeling i verdier 608349
Struktur
Veglengde 8350
Tall [m]

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk