NVDB DatakatalogStatistikk, generell 785

Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100785
<>
Kilde vegobjekttypeID 8340
<Tall>
Kilde egenskapstypeID 8341
<Tall>
Geografisk oppløsning 8339
Generert
Kommune
Veg pr fylke
Veg pr kommune
Veg pr avdeling
HP
PMS-parsell
Landet
Region
Fylke
Vegavdeling
Veg pr land
Veg pr region
Stedsangivelse, fra-til 8733
<Tekst>
Fordeling i intervaller 608342
<Struktur>
Konfidensnivå, 50 % 8343
<Tall>
Konfidensnivå, 90 % 8344
<Tall>
Middelverdi 8345
<Tall>
Minimumsverdi 8346
<Tall>
Maksverdi 8347
<Tall>
Andel med data 8348
<Tall> [%]
Fordeling i verdier 608349
<Struktur>
Veglengde 8350
<Tall> [m]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk