NVDB DatakatalogKjemisk påvirkning av vannforekomst 784

Vegstrekning som bidrar til kjemisk forurensning av innsjø eller vassdrag nærmere enn 200 meter fra vegen.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100784
<>
Resipienttilstand 8329
Stor påvirkning
Middels eller ukjent påvirkning
Liten påvirkning
Resipienttype 8330
Elv/bekk
Myr
Våtmark
Innsjø
Grunnvann
Vassdragsnummer 8331
<Tekst>
Vassdragsnavn 8332
<Tekst>
Problembeskrivelse 8333
<Tekst>
Geometri, punkt 8827
<GeomPunkt>
Geometri, flate 8826
<GeomFlate>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk