NVDB DatakatalogKjemisk påvirkning av vannforekomst 784

Vegstrekning som bidrar til kjemisk forurensning av innsjø eller vassdrag nærmere enn 200 meter fra vegen.

Egenskapstyper

Resipienttilstand 8329
11275: Stor påvirkning
11276: Middels eller ukjent påvirkning
11277: Liten påvirkning
Resipienttype 8330
11280: Elv/bekk
11281: Myr
11282: Våtmark
11278: Innsjø
11279: Grunnvann
Vassdragsnummer 8331
Tekst
Vassdragsnavn 8332
Tekst
Problembeskrivelse 8333
Tekst
Geometri, punkt 8827
GeomPunkt
Geometri, flate 8826
GeomFlate

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk