NVDB DatakatalogFysisk inngrep i vannforekomst 783

sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone

Egenskapstyper

Type inngrep 8322
11266: Stikkrenne/kulvert
11267: Bekkelukking
11268: Bru
11269: Fylling
11270: Fylling i strandsone > 250 m
Hovedproblem 8323
21574: Ikke definert
11271: Brudd i vannstrøm
11272: Strømningshastighet
11273: Dybde
11274: Bunnsubstrat
Vannforekomst-ID 11190
Tekst
Vannforekosmt navn 11191
Tekst
Vassdragsnummer 8324
Tekst
Vassdragsnavn 8325
Tekst
Problembeskrivelse 8326
Tekst
Naturmangfold 11195
Tekst
Spesielle forhold 11196
Tekst
Registreringsdato 8327
Dato
Registrert av 8328
Tekst
Dato utbedret 11192
Dato
Utbedret av 11193
Tekst
Vedlikehold/oppfølging 11194
Tekst
Arkivnummer 11197
Tekst
Geometri, punkt 8825
GeomPunkt
Geometri, flate 8824
GeomFlate

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk