NVDB DatakatalogFysisk inngrep i vannforekomst 783

sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100783
<>
Type inngrep 8322
Stikkrenne/kulvert
Bekkelukking
Bru
Fylling
Fylling i strandsone > 250 m
Hovedproblem 8323
Brudd i vannstrøm
Strømningshastighet
Dybde
Bunnsubstrat
Vannforekomst-ID 11190
<Tekst>
Vannforekosmt navn 11191
<Tekst>
Vassdragsnummer 8324
<Tekst>
Vassdragsnavn 8325
<Tekst>
Problembeskrivelse 8326
<Tekst>
Naturmangfold 11195
<Tekst>
Spesielle forhold 11196
<Tekst>
Registreringsdato 8327
<Dato>
Registrert av 8328
<Tekst>
Dato utbedret 11192
<Dato>
Utbedret av 11193
<Tekst>
Vedlikehold/oppfølging 11194
<Tekst>
Arkivnummer 11197
<Tekst>
Geometri, punkt 8825
<GeomPunkt>
Geometri, flate 8824
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk