NVDB DatakatalogLukket rørgrøft 78

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Egenskapstyper

Type 1268
17232: Filter-/rensegrøft
5450: Drensgrøft, dyp
5451: Drensgrøft, grunn
2924: Pukkstreng
11581: Avløpsgrøft
Grunnforhold 1138
13793: Sprengt stein
3284: Kombinert løsmasse og berg
2326: Berg
2287: Løsmasse
Lengde 11248
Tall [m]
Dybde 1657
Tall [m]
Varmekabler 1831
3523: Ja
3561: Nei
Kabler 9760
15884: Ja
15885: Nei
Etableringsår 10323
Tall
Tilleggsinformasjon 10673
Tekst
Prosjektreferanse 11067
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12306
Tekst
Eier 10880
17939: Stat, Statens vegvesen
17940: Kommune
17941: Privat
17942: Fylkeskommune
17943: Uavklart
18633: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 12181
21248: Privat
21249: Uavklart
21243: Statens vegvesen
21244: Nye Veier
21245: Fylkeskommune
21246: OPS
21247: Kommune
Geometri, linje 4779
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 12053
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk