NVDB DatakatalogLukket rørgrøft 78

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Grøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100078
<>
Type 1268
Filter-/rensegrøft
Utgår_Kabelgrøft
Drensgrøft, dyp
Drensgrøft, grunn
Pukkstreng
Avløpsgrøft
Grunnforhold 1138
Sprengt stein
Kombinert løsmasse og berg
Berg
Løsmasse
Dybde 1657
<Tall> [m]
Varmekabler 1831
Ja
Nei
Kabler 9760
Ja
Nei
Byggeår 10323
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10673
<Tekst>
Eier 10880
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Prosjektreferanse 11067
<Tekst>
Geometri, linje 4779
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk