NVDB DatakatalogTuristveg 777

Strekning der vegen har status "Nasjonal turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.

Egenskapstyper

Navn 8129
Tekst
Link turistveg 8130
Tekst
Status 8128
10681: Nasjonal turistveg
10682: Framtidig turistveg
Geometri, hjelpelinje 8131
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk