NVDB DatakatalogTuristveg 777

Strekning der vegen har status "Turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.

Egenskapstyper

Link turistveg 8130
<Tekst>
StrekningTilknytning 100777
<>
Navn 8129
<Tekst>
Status 8128
Nasjonal turistveg
Framtidig turistveg
Geometri, linje 8131
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk