NVDB DatakatalogTuristveg 777

Strekning der vegen har status "Turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.

Egenskapstyper

Link turistveg 8130
Tekst
Navn 8129
Tekst
Status 8128
10681: Nasjonal turistveg
10682: Framtidig turistveg
Geometri, hjelpelinje 8131
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk