NVDB DatakatalogTunnelovervåkning 776

Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.

Egenskapstyper

Fjernovervåkning 7967
10217: Ja
10218: Nei
Overvåkningslinjer, antall 7968
Tall [stk]
Overvåkningspersonell 7969
10219: Ja
10220: Nei
Lokalt display, betjeningspanel 7970
Tall [stk]
Sentralt grafisk system 7965
10213: Ja
10214: Nei
Hastighetsregistrering 7972
10221: Ja
10222: Nei
Trafikkmengderegistrering 7971
10224: Nei
10223: Ja
Kjøretøylengderegistrering 7973
10225: Ja
10226: Nei
Akselavstandsregistrering 8127
10679: Nei
10680: Ja
Akselvektregistrering 7975
10229: Ja
10230: Nei
Etableringsår 10385
Tall
Tilleggsinformasjon 11634
Tekst
Geometri, punkt 8851
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk