NVDB DatakatalogTunnelovervåkning 776

Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100776
<>
Fjernovervåkning 7967
Ja
Nei
Overvåkningslinjer, antall 7968
<Tall> [stk]
Overvåkningspersonell 7969
Ja
Nei
Lokalt display, betjeningspanel 7970
<Tall> [stk]
Sentralt grafisk system 7965
Ja
Nei
Hastighetsregistrering 7972
Ja
Nei
Trafikkmengderegistrering 7971
Nei
Ja
Kjøretøylengderegistrering 7973
Ja
Nei
Akselavstandsregistrering 8127
Nei
Ja
Akselvektregistrering 7975
Ja
Nei
Oppsettingsår 10385
<Tall>
Geometri, punkt 8851
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk