NVDB DatakatalogNedbøyningsmåleserie 774

Serie med nedbøyningsmålinger

Egenskapstyper

Formål 7915
10090: Parallellmåling
10091: Referansestrekning
10092: Teleløsning
10093: Sommer
Måledato 8767
Dato
Spor 7916
10087: Indre
10088: Mellom spor
10089: Ytre spor
Utstyrstype 8768
11605: Dynaflect
11606: Fallodd
11607: Lacroix
11608: Benkelmann
19007: TSD
Utstyrsid 8769
Tekst
Operatør 8771
Tekst
Beskrivelse 11271
Tekst
Måledatafilnavn 8770
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Ja
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk