NVDB DatakatalogNedbøyningsmåleserie 774

Serie med nedbøyningsmålinger

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100774
<>
Formål 7915
Parallellmåling
Referansestrekning
Teleløsning
Sommer
Måledato 8767
<Dato>
Spor 7916
Indre
Mellom spor
Ytre spor
Utstyrstype 8768
Dynaflect
Fallodd
Lacroix
Benkelmann
Utstyrsid 8769
<Tekst>
Måledatafilnavn 8770
<Tekst>
Operatør 8771
<Tekst>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Ja
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk