NVDB DatakatalogFerjesamband 770

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.

Egenskapstyper

Navn 9186
Tekst
Ferjesambands_Id 9187
Tall
Sambandstype 10954
18304: Riksvegferjesamband
18305: Fylkesferjesamband
18306: Kommuneferjesamband
21094: Privat ferjesamband
NeTEx_id 12509
Tekst
Driftsstatus 9189
21525: Sommersamband
12858: Helårssamband
12859: Nedlagt
Referanse til ekstern info 12145
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk