NVDB DatakatalogFerjesamband 770

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100770
<>
Navn 9186
<Tekst>
Sambandstype 10954
Riksvegferjesamband
Fylkesferjesamband
Kommuneferjesamband
Driftsstatus 9189
Trafikkeres
Nedlagt
FDB_Id 9187
<Tall>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk