NVDB DatakatalogRørledning 77

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.

Egenskapstyper

Bruksområde 1267
18307: Vann, infiltrering i grunnen
2886: Vann
2887: Vann, hovedledning
2888: Vann, stikkledning
2889: Vann, overvann
2890: Vann, drenering
2891: Vann, spillvann
2892: Vann, avløp, felles
2893: Fjernvarme
2894: Fjernkjøling
2895: Gassledning
2896: Oljeledning
2897: Ventilasjon
2899: Kulvert
4863: Vann, pumpeledning
Materialtype 1410
2210: Betong
2276: Plast, npf8001
2245: Metall, stål, korrugert
2277: Plast, abs-rør
2246: Metall, stål, duktilt støpjern
2278: Plast, pvc-rør
2375: Glassfiber
2280: Plast, pp
2376: Teglstein, murstein
2281: Plast, pe
2282: Plast, pel
2256: Naturstein/fjell, murstein
17368: Plast, DV
2233: Metall, stål, galvanisert
2238: Metall, stål
2271: Plast
Tverrsnittform 1677
2528: Sirkulært
2533: Firkanta
16702: Ellipse
Diameter 1724
Tall [mm]
Tykkelse 1623
Tall [mm]
Lengde 1322
Tall [m]
Elementlengde 1967
Tall [m]
Helning/Fall 1755
Tall []
Har innløpsrist 1922
3568: Nei
3530: Ja
Farge 1292
Tekst
Skjøtemetode 1924
2912: Muffe uten pakning
2913: Fals
2914: Flens
2915: Butt i butt
3942: Krympeplast
2909: Helstøpt
2910: Sveist
2911: Muffe med pakning
Rehabilitering 1927
3958: Oppblåsbar indre plaststrømpe
2921: Epoxy
2922: Delvis utskifting
Etableringsår 10350
Tall
Produsent 1523
Tekst
Produktnavn 1483
Tekst
Tilleggsinformasjon 10882
Tekst
Arkivnummer 11306
Tekst
Prosjektreferanse 11066
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12305
Tekst
Eier 5821
8242: Kommune
10708: Fylkeskommune
18597: Stat, Nye Veier
8216: Stat, Statens vegvesen
17563: Uavklart
8268: Privat
Eier, navn 10877
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 5806
8227: Kommune
18725: Nye Veier
18854: OPS
8201: Statens vegvesen
19915: Fylkeskommune
8253: Privat
17694: Uavklart
Geometri, linje 4778
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Type 1137
2900: Trykkrør
2901: Gravitasjonsrør
2902: Drensrør
2903: Vannledning
2905: Fjernvarmerør
2906: Fjernkjølerør
2908: Plasstøpt rør
Utgår_Produktnavn 1445
Tekst

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk