NVDB DatakatalogRørledning 77

Rør som fører væske eller gass (uoff).

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100077
<>
Bruksområde 1267
Vann, infiltrering i grunnen
Vann
Vann, hovedledning
Vann, stikkledning
Vann, overvann
Vann, drenering
Vann, spillvann
Vann, avløp, felles
Fjernvarme
Fjernkjøling
Gassledning
Oljeledning
Ventilasjon
Utgår_Trekkrør for kabel
Kulvert
Vann, pumpeledning
Materialtype 1410
Betong
Plast, npf8001
Metall, stål, korrugert
Plast, abs-rør
Plast, pvc-rør
Glassfiber
Plast, pp
Teglstein, murstein
Plast, pe
Plast, pel
Naturstein/fjell, murstein
Plast, DV
Metall, stål, galvanisert
Metall, stål
Plast
Tverrsnittform 1677
Sirkulært
Firkanta
Ellipse
Diameter 1724
<Tall> [mm]
Tykkelse 1623
<Tall> [mm]
Lengde 1322
<Tall> [m]
Elementlengde 1967
<Tall> [m]
Helning/Fall 1755
<Tall> []
Har innløpsrist 1922
Nei
Ja
Farge 1292
<Tekst>
Skjøtemetode 1924
Muffe uten pakning
Fals
Flens
Butt i butt
Krympeplast
Helstøpt
Sveist
Muffe med pakning
Rehabilitering 1927
Oppblåsbar indre plaststrømpe
Epoxy
Delvis utskifting
Leggeår 10350
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10882
<Tekst>
Produktinformasjon 1483
<Tekst>
Eier 5821
Kommune
Fylkeskommune
Stat
Uavklart
Privat
Eier, navn 10877
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 5806
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11066
<Tekst>
Geometri, linje 4778
<GeomLinje eller Kurve>
Utgår_Type 1137
Trykkrør
Gravitasjonsrør
Drensrør
Vannledning
Fjernvarmerør
Fjernkjølerør
Plasstøpt rør
Utgår_Produktnavn 1445
<Tekst>
Utgår_Fabrikant 1523
<Tekst>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk