NVDB DatakatalogUtgår_Repos/venteareal 767

Område/avsats som er bygd spesielt for at reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100767
<>
Utgår_Areal 7831
<Tall> [m2]
Utgår_Belegning 7832
Betongstein
Naturstein, brostein
Naturstein, heller
Asfalt
Grus
Betong
Utgår_Geometri, linje 8867
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk