NVDB DatakatalogUtgår_Repos/venteareal 767

Område/avsats som er bygd spesielt for at reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss.

Egenskapstyper

Utgår_Areal 7831
Tall [m2]
Utgår_Belegning 7832
9955: Betongstein
9956: Naturstein, brostein
9957: Naturstein, heller
9958: Asfalt
9959: Grus
9960: Betong
Utgår_Geometri, linje 8867
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk