NVDB DatakatalogOppslagstavle for rutetabell 766

Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Egenskapstyper

Bredde 7829
Tall [cm]
Høyde 7828
Tall [cm]
Nedre høyde 9885
Tall [cm]
Oppsettingsutstyr 7830
9952: Stolpe
9953: Eget stativ
9951: Vegg
Tilkomst 9884
16062: Ja
16063: Nei
Etableringsår 10334
Tall
Tilleggsinformasjon 7827
Tekst
Eier 8047
18545: Stat, Nye Veier
10774: Fylkeskommune
10313: Stat, Statens vegvesen
10377: Kommune
10441: Privat
17661: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8125
18754: Nye Veier
10675: Privat
18883: OPS
10597: Kommune
10519: Statens vegvesen
19976: Fylkeskommune
17759: Uavklart
Geometri, punkt 8850
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk