NVDB DatakatalogOppslagstavle for rutetabell 766

Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100766
<>
Bredde 7829
<Tall> [cm]
Høyde 7828
<Tall> [cm]
Nedre høyde 9885
<Tall> [cm]
Oppsettingsutstyr 7830
Stolpe
Eget stativ
Vegg
Tilkomst 9884
Ja
Nei
Oppsettingsår 10334
<Tall>
Tilleggsinformasjon 7827
<Tekst>
Eier 8047
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8125
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Geometri, punkt 8850
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk