NVDB DatakatalogFriksjonsforbedring 765

Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100765
<>
Type 7821
Punktstrøing
Merknad 7837
<Tekst>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk