NVDB DatakatalogTilstand/skade FU, punkt 762

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100762
<>
Etterslep 7592
Ja
Nei
Dato kontrollert 7591
<Dato>
Tilleggsinformasjon 7593
<Tekst>
Geometri, punkt 7598
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk