NVDB DatakatalogTilstand/skade, punkt 761

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100761
<>
Tilstand 7596
Ok
Tiltaksbehov
Mangler
Funksjonell
Skadetype 7590
<Tekst>
Dato kontrollert 8777
<Dato>
Tiltak 7594
Skiftes
Ryddes
Fjernes
Utbedres på stedet
Tiltak når 7595
> 2år
på sikt
Straks
14 dager
3 mnd
1 år
1-2 år
Test_Tilstandsindeks 9834
<Tall> [%]
Tilleggsinformasjon 7859
<Tekst>
Geometri, punkt 7597
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk