NVDB DatakatalogRapportdefinisjon 760

Rapportdefinisjon. Til intern bruk i NVDB

Egenskapstyper

Rapportmalfil 7580
<BinærObjekt>
Publisertdato 7581
<Dato>
Rapporttype 7582
Generiskdetaljert
Hjelpefil
Punkt
Strekning
Vegnett
Detaljert
Mangel

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk