NVDB DatakatalogRapportdefinisjon 760

Rapportdefinisjon. Til intern bruk i NVDB

Egenskapstyper

Rapportmalfil 7580
BinærObjekt
Publisertdato 7581
Dato
Rapporttype 7582
9872: Generiskdetaljert
9873: Hjelpefil
9867: Punkt
9868: Strekning
9869: Vegnett
9870: Detaljert
9871: Mangel

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Ja
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk