NVDB DatakatalogVegliste, vedlegg 757

Vedlegg til vegliste. For intern bruk i forbindelse med utarbeiding av veglister.

Egenskapstyper

Rekkefølge 7585
<Tall>
Fylke 7586
<Tall>
Listetype 7584
Riksveg, standard
Riksveg, spesialtransport
Fylkesveg, standard
Fylkesveg, spesialrapport
Innhold 7583
<BinærObjekt>
Vedlegg 7545
<Tekst>
Merknad 7544
<Tekst>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Ja
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk