NVDB DatakatalogUtgår_Stoppunkt 752

Del av holdeplass. Sted for av/påstigning av kollektivtrafikk. (Noe varierende kvalitet. Vil utgå på sikt. Data overføres til Holdeplassutrustning)

Egenskapstyper

Navn 7491
Tekst
Kortnavn 7492
Tekst
Nummer 7493
Tekst
Type 7494
10179: Togplattform
9748: Busstopp
9749: Gate, fly
9750: Trikkestopp
9751: Drosjestopp
11255: Veg/gatenett
9752: Bilparkering
11256: Internt stoppunkt
9753: Kai/fortøyningsplass
Merknad 7495
Tekst
Holdeplasstype 8126
10180: Kun skilt
10181: Skilt og plattform
10182: Fleksibelt
11610: Skilt, plattform og lomme
11611: Spesial, på snuplass
11612: Spesial, innsnevret veg
11613: Spesial, ensidig lomme
11614: Spesial, reguleringssted
11615: På knutepunkt/terminal
Trafikkretning, nett 7540
9769: Med nettretning
9770: Mot nettretning
9771: Begge
Trafikkretning, geografisk 7481
9734: Til sentrum
9735: Fra sentrum
9736: Nordgående
9768: Varierer
9737: Sørgående
9738: Østgående
9739: Vestgående
9740: Begge
Tilrettelegging handikappede 7958
Tekst
Rutetidsinformasjon 7956
10190: Ja
10191: Nei
Le/tak 7955
10184: Ikke le/overbygg
10185: Leskur
10186: Åpent overbygg
10187: I undergrunn
10188: Innendørs
Sittemulighet 7957
10192: Ja
10194: Nei
Ekstern referanse 7846
Tekst
Geometri, punkt 7496
GeomPunkt
Geometri, linje 8930
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk