NVDB DatakatalogUtgår_Stoppunkt 752

Del av holdeplass. Sted for av/påstigning av kollektivtrafikk. (Noe varierende kvalitet. Vil utgå på sikt. Data overføres til Holdeplassutrustning)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100752
<>
Navn 7491
<Tekst>
Kortnavn 7492
<Tekst>
Nummer 7493
<Tekst>
Type 7494
Togplattform
Busstopp
Gate, fly
Trikkestopp
Drosjestopp
Veg/gatenett
Bilparkering
Internt stoppunkt
Kai/fortøyningsplass
Merknad 7495
<Tekst>
Holdeplasstype 8126
Kun skilt
Skilt og plattform
Fleksibelt
Skilt, plattform og lomme
Spesial, på snuplass
Spesial, innsnevret veg
Spesial, ensidig lomme
Spesial, reguleringssted
På knutepunkt/terminal
Trafikkretning, nett 7540
Med nettretning
Mot nettretning
Begge
Trafikkretning, geografisk 7481
Til sentrum
Fra sentrum
Nordgående
Varierer
Sørgående
Østgående
Vestgående
Begge
Tilrettelegging handikappede 7958
<Tekst>
Rutetidsinformasjon 7956
Ja
Nei
Le/tak 7955
Ikke le/overbygg
Leskur
Åpent overbygg
I undergrunn
Innendørs
Sittemulighet 7957
Ja
Nei
Ekstern referanse 7846
<Tekst>
Geometri, punkt 7496
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8930
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk