NVDB DatakatalogUtgår_Holdeplass 751

Vegobjekttype vil utgå fra Datakatalogen. Holdeplasser skal i stedet registreres som "Holdeplassutrustning" (VT 487).

Egenskapstyper

Navn 7479
Tekst
Holdeplassnummer 7478
Tekst
Navn 2 7485
Tekst
Kortnavn 7482
Tekst
UN Loccode 7483
Tekst
Transportmiddel 7480
9728: Båt
9729: Ferje
9730: Buss
9731: T-bane
9732: Trikk
9733: Drosje
9726: Fly
13038: Ikke betjent
9727: Tog
Type 7539
9764: Ensidig holdeplass
9765: Snu/endeholdeplass
11253: Fleksibel holdeplass
9766: Tosidig holdeplass
11254: Sentrert holdeplass
9767: Terminal/stasjon
Web-adresse 7484
Tekst
Navn vedlikeholdsansvarlig 7487
Tekst
Postnummer 7490
Tall
Merknad 7488
Tekst
Ekstern referanse 7589
Tekst
Status 9335
13040: Nedlagt
13039: I drift
Dato statusendring 9334
Dato
Billettautomat 7959
10199: Ja
10200: Nei
Ruteopplysning 7960
10196: Digital/elektronisk
10197: Manuelt oppslag
10198: Ingen informasjon
Billettkontor 7964
10211: Ja
10212: Nei
Oppbevaringsbokser 7961
10203: Ja
10204: Nei
Kiosk 7962
10208: Nei
10207: Ja
Løpenummer 8316
Tall
Vedlikeholdsansvarlig 7486
9744: Statens vegvesen
9745: Fylkeskommune
9746: Kommune
17698: Uavklart
9747: Privat
18684: Nye Veier
9741: Avinor
18813: OPS
9742: Kystverket
9743: Jernbaneverket
Geometri, punkt 7489
GeomPunkt
Geometri, linje 8931
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8910
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk