NVDB DatakatalogUtgår_Holdeplass 751

Avgrenset område med ett eller flere punkt for av/påstigning av kollektivt reisemiddel. Det defineres egne holdeplasser for hver type transportmiddel. (Noe varierende kvalitet. Vil utgå på sikt. Data overføres til Holdeplassutrustning)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100751
<>
Navn 7479
<Tekst>
Holdeplassnummer 7478
<Tekst>
Navn 2 7485
<Tekst>
Kortnavn 7482
<Tekst>
UN Loccode 7483
<Tekst>
Transportmiddel 7480
Båt
Ferje
Buss
T-bane
Trikk
Drosje
Fly
Ikke betjent
Tog
Type 7539
Ensidig holdeplass
Snu/endeholdeplass
Fleksibel holdeplass
Tosidig holdeplass
Sentrert holdeplass
Terminal/stasjon
Web-adresse 7484
<Tekst>
Navn vedlikeholdsansvarlig 7487
<Tekst>
Postnummer 7490
<Tall>
Merknad 7488
<Tekst>
Ekstern referanse 7589
<Tekst>
Status 9335
Nedlagt
I drift
Dato statusendring 9334
<Dato>
Billettautomat 7959
Ja
Nei
Ruteopplysning 7960
Digital/elektronisk
Manuelt oppslag
Ingen informasjon
Billettkontor 7964
Ja
Nei
Oppbevaringsbokser 7961
Ja
Nei
Kiosk 7962
Nei
Ja
Løpenummer 8316
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 7486
Statens vegvesen
Fylkeskommune
Kommune
Uavklart
Privat
Avinor
Kystverket
Jernbaneverket
Geometri, punkt 7489
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8931
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8910
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk