NVDB DatakatalogUtgår_Holdeplass 751

Avgrenset område med ett eller flere punkt for av/påstigning av kollektivt reisemiddel. Det defineres egne holdeplasser for hver type transportmiddel. (Noe varierende kvalitet. Vil utgå på sikt. Data overføres til Holdeplassutrustning)

Egenskapstyper

Navn 7479
Tekst
Holdeplassnummer 7478
Tekst
Navn 2 7485
Tekst
Kortnavn 7482
Tekst
UN Loccode 7483
Tekst
Transportmiddel 7480
9728: Båt
9729: Ferje
9730: Buss
9731: T-bane
9732: Trikk
9733: Drosje
9726: Fly
13038: Ikke betjent
9727: Tog
Type 7539
9764: Ensidig holdeplass
9765: Snu/endeholdeplass
11253: Fleksibel holdeplass
9766: Tosidig holdeplass
11254: Sentrert holdeplass
9767: Terminal/stasjon
Web-adresse 7484
Tekst
Navn vedlikeholdsansvarlig 7487
Tekst
Postnummer 7490
Tall
Merknad 7488
Tekst
Ekstern referanse 7589
Tekst
Status 9335
13040: Nedlagt
13039: I drift
Dato statusendring 9334
Dato
Billettautomat 7959
10199: Ja
10200: Nei
Ruteopplysning 7960
10196: Digital/elektronisk
10197: Manuelt oppslag
10198: Ingen informasjon
Billettkontor 7964
10211: Ja
10212: Nei
Oppbevaringsbokser 7961
10203: Ja
10204: Nei
Kiosk 7962
10208: Nei
10207: Ja
Løpenummer 8316
Tall
Vedlikeholdsansvarlig 7486
9744: Statens vegvesen
9745: Fylkeskommune
9746: Kommune
17698: Uavklart
9747: Privat
18684: Nye Veier
9741: Avinor
18813: OPS
9742: Kystverket
9743: Jernbaneverket
Geometri, punkt 7489
GeomPunkt
Geometri, linje 8931
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8910
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk