NVDB DatakatalogUtgår_Tildekningslag 74

Lag for å dekke til tunnelprofil eller fjellskjæringsskråning. (Merknad: Informasjon legges til VT 70, Tunnelhvelv)

Egenskapstyper

Utgår_Lengde 1320
Tall [m]
Utgår_Areal 1369
Tall [m2]
Utgår_Type 3514
4708: Utgår_PE-skum
4709: Utgår_Sprøytebetong
4710: Utgår_PE-skum m sprøytebetong

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk