NVDB DatakatalogUtgår_Tildekningslag 74

Lag for å dekke til tunnelprofil eller fjellskjæringsskråning. (Merknad: Informasjon legges til VT 70, Tunnelhvelv)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100074
<>
Utgår_Lengde 1320
<Tall> [m]
Utgår_Areal 1369
<Tall> [m2]
Utgår_Type 3514
Utgår_PE-skum
Utgår_Sprøytebetong
Utgår_PE-skum m sprøytebetong

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk