NVDB DatakatalogSikringsbolt 73

Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av bergskjæring/tunnel

Egenskapstyper

Lengde bolt 1319
Tall [m]
Diameter 1722
Tall [mm]
Antall 2197
Tall [stk]
Type 1134
3312: Endeforankret bolt m/polyester
3313: Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse
3311: Innstøpt bolt av kamstål
18543: Spesial
Produktnavn 3782
Tekst
Tilleggsinformasjon 11572
Tekst
Prosjektreferanse 11065
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12304
Tekst
Geometri, punkt 4775
GeomPunkt
Geometri, linje 5898
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 5901
GeomFlate
Plassering 1652
17443: Skjæring i dagen
3300: Heng
3306: Venstre vegg
3309: Høyre vegg

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk