NVDB DatakatalogSikringsbolt 73

Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel

Egenskapstyper

Lengde 1319
<Tall> [m]
Diameter 1722
<Tall> [mm]
Antall 2197
<Tall> [stk]
PunktTilknytning 100073
<>
Type 1134
Endeforankret bolt m/polyester
Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse
Innstøpt bolt av kamstål
Prosjektreferanse 11065
<Tekst>
Geometri, punkt 4775
<GeomPunkt>
Geometri, linje 5898
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 5901
<GeomFlate>
Plassering 1652
Skjæring i dagen
Heng
Venstre vegg
Høyre vegg

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk