NVDB DatakatalogVegbilder 722

Bilder av vegen, f.eks Visbilder mm. Bilder av enkeltobjekt legges inn som "Dokumentasjon" tilhørende aktuelt objekt.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100722
<>
Bildetype 7039
Vegbilde
Panoramabilde
Turistbilde
Sideareal
Fullskalabilde 7040
<BinærObjekt>
Mikrobilde 7042
<BinærObjekt>
URL 7043
<Tekst>
Tekst 7823
<Tekst>
Ansvarlig 7834
<Tekst>
Dato 7836
<Dato>
Geometri, punkt 7038
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk