NVDB DatakatalogFartsgrense, variabel 721

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100721
<>
Fartsgrense 7023
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h
20 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h
110 km/h
Type 7016
Skole
Miljøfartsgrense
Sommerfartsgrense
Vinterfartsgrense
Ukedag 9401
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Hverdager
Hverdager u/ lørdag
Lørdag og søndag
Mandag
Tirsdag
Dato, fra 7019
<KortDato>
Klokkeslett, fra 7017
<Klokkeslett>
Dato, til 7022
<KortDato>
Klokkeslett, til 7018
<Klokkeslett>
Vedtaksnummer 9402
<Tekst>
Arkivnummer 9399
<Tekst>
Gyldig fra dato 9400
<Dato>
Merknad 8829
<Tekst>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk