NVDB DatakatalogFartsgrense, variabel 721

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Egenskapstyper

Fartsgrense 7023
[km/h]
9333: 30
9334: 40
9335: 50
9336: 60
9337: 70
11577: 20
9338: 80
9339: 90
9340: 100
16591: 110
Type 7016
9328: Skole
13241: Miljøfartsgrense
13242: Sommerfartsgrense
9327: Vinterfartsgrense
Ukedag 9401
13248: Onsdag
13249: Torsdag
13250: Fredag
13251: Lørdag
13252: Søndag
13243: Hverdager
13244: Hverdager u/ lørdag
13245: Lørdag og søndag
13246: Mandag
13247: Tirsdag
Dato, fra 7019
KortDato
Klokkeslett, fra 7017
Klokkeslett
Dato, til 7022
KortDato
Klokkeslett, til 7018
Klokkeslett
Vedtaksnummer 9402
Tekst
Gyldig fra dato 9400
Dato
Merknad 8829
Tekst
Arkivnummer 9399
Tekst
Prosjektreferanse 11465
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk