NVDB DatakatalogStøy-luft, Utbredelse 720

Gir informasjon om terreng- og skjermingsforhold mellom angitt bygning og veg, samt om det er hard eller myk mark.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100720
<>
Primærbidrag 6994
Primær
Sekundær
Avstand senterlinje 7006
<Tall> [m]
Sikt 7007
Synlig veg > 90 grader
Synlig veg < 90 grader
Høydeforskjell veg - 1.etg 7008
<Tall> [m]
Spesiell utbredelsessituasjon 7009
Sidegate
Veg på fylling/viadukt
Fallende terreng
Luftig
Ingen
Lav høyde
Terrengskjerm
Marktype 7010
Hard mark
Myk mark
Blandet hard/myk mark
Skjermingsgrad 7011
Ingen skjerming
Skjermingsgrad 1
Skjermingsgrad 2
Skjermanlegg, enhetsnummer 7012
<Tekst>
Korreksjon utendørsstøy 7013
<Tall> [dBA]
Geometri, punkt 8845
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk