NVDB DatakatalogStøy-luft, Utbredelse 720

Gir informasjon om terreng- og skjermingsforhold mellom angitt bygning og veg, samt om det er hard eller myk mark.

Egenskapstyper

Primærbidrag 6994
9267: Primær
9268: Sekundær
Avstand senterlinje 7006
Tall [m]
Sikt 7007
9280: Synlig veg > 90 grader
9281: Synlig veg < 90 grader
Høydeforskjell veg - 1.etg 7008
Tall [m]
Spesiell utbredelsessituasjon 7009
9282: Sidegate
9283: Veg på fylling/viadukt
9284: Fallende terreng
9285: Luftig
10901: Ingen
9286: Lav høyde
9287: Terrengskjerm
Marktype 7010
9291: Hard mark
9292: Myk mark
9293: Blandet hard/myk mark
Skjermingsgrad 7011
9288: Ingen skjerming
9289: Skjermingsgrad 1
9290: Skjermingsgrad 2
Skjermanlegg, enhetsnummer 7012
Tekst
Korreksjon utendørsstøy 7013
Tall [dBA]
Geometri, punkt 8845
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk