NVDB DatakatalogBergsikring 72

Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100072
<>
Type 1133
Bart berg
Utgår_PE-skum, tildekket
Utgår_PE-skum, utildekket
Utgår_Knotteplast
Anker
Fjellbånd
Bolter
Sprøytebetong
Nett, ubåtnett
Nett
Sprøytebetongbuer, enkel
Nett, steinsprangnett
Utgår_Fjellbånd og nett
Sprøytebetongbuer, dobbel
Nett, isnett
Utgår_Injisering
Areal 1368
<Tall> [m2]
Antall bolter/anker 1989
<Tall> [stk]
Lengde 5296
<Tall> [m]
Type sprøytbetong 9166
Med armeringsnett
Uarmert
Med PP-fiber
Med stålfiber
Tykkelse sprøytbetong 9330
<Tall> [cm]
Høyde over veg 9673
<Tall> [m]
Plassering 1651
Tunnel, heng og vegger
Tunnel, høyre vegg og heng
Tunnel, heng
Tunnel, venstre vegg og heng
Dagen, skjæring
Dagen, naturlig terreng
Tunnel, såle
Tunnel, halve profil høyre side
Tunnel, Halve profil venstre side
Tunnel, venstre vegg
Tunnel, høyre vegg
Tunnel, hele profilet
Wiredimensjon 9674
<Tall> [mm]
Adkomst 9675
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9167
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9877
<Tekst>
Eier 9676
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9677
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11064
<Tekst>
Geometri, linje 4774
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8877
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk