NVDB DatakatalogBergsikring 72

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Egenskapstyper

Type 1133
12995: Bart berg
12996: Utgår_PE-skum, tildekket
12997: Utgår_PE-skum, utildekket
12998: Utgår_Knotteplast
15879: Anker
3289: Fjellbånd
3290: Bolter
12250: Sprøytebetong
13210: Nett, ubåtnett
3291: Nett
12251: Sprøytebetongbuer, enkel
13211: Nett, steinsprangnett
3292: Utgår_Fjellbånd og nett
12252: Sprøytebetongbuer, dobbel
13212: Nett, isnett
3293: Utgår_Injisering
Areal 1368
Tall [m2]
Antall bolter/anker 1989
Tall [stk]
Lengde 5296
Tall [m]
Type sprøytbetong 9166
12256: Med armeringsnett
12253: Uarmert
12254: Med PP-fiber
12255: Med stålfiber
Tykkelse sprøytbetong 9330
Tall [cm]
Høyde over veg 9673
Tall [m]
Plassering 1651
3297: Tunnel, heng og vegger
3314: Tunnel, høyre vegg og heng
3299: Tunnel, heng
3316: Tunnel, venstre vegg og heng
15877: Dagen, skjæring
15878: Dagen, naturlig terreng
3303: Tunnel, såle
12999: Tunnel, halve profil høyre side
13000: Tunnel, Halve profil venstre side
3305: Tunnel, venstre vegg
3308: Tunnel, høyre vegg
3295: Tunnel, hele profilet
Wiredimensjon 9674
Tall [mm]
Adkomst 9675
19828: Bil
13942: Hjullaster
13943: Gravemaskin
13944: Til fots
13945: Kran
13946: Tau
13947: Helikopter
Etableringsår 9167
Tall
Tilleggsinformasjon 9877
Tekst
Prosjektreferanse 11064
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12303
Tekst
Eier 9676
17665: Uavklart
18659: Stat, Nye Veier
13948: Stat, Statens vegvesen
13949: Fylkeskommune
13950: Kommune
13951: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9677
13952: Statens vegvesen
18688: Nye Veier
13953: Kommune
18817: OPS
13954: Privat
17765: Uavklart
19991: Fylkeskommune
Geometri, linje 4774
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8877
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk