NVDB DatakatalogStøy-luft, Beregning 719

Beregningsobjekt

Egenskapstyper

Versjon av VSTØY/VLUFT 6988
Tekst
Beregningsansvarlig 6989
Tekst
Beregningsdato 6990
Dato
Gyldighetstidspunkt 6991
Dato
Kategori 6992
9264: Dagens situasjon
9265: Framtidig situasjon
9266: Testberegning
Beskrivelse 6993
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk