NVDB DatakatalogStøy-luft, Beregning 719

Beregningsobjekt

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100719
<>
Versjon av VSTØY/VLUFT 6988
<Tekst>
Beregningsansvarlig 6989
<Tekst>
Beregningsdato 6990
<Dato>
Gyldighetstidspunkt 6991
<Dato>
Kategori 6992
Dagens situasjon
Framtidig situasjon
Testberegning
Beskrivelse 6993
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk