NVDB DatakatalogSkadegradstetthet 718

Foreløpig kun til testformål. Verdier som angir sannsynligheten for ulykker langs vegnettet. Regnes ut som en funksjon av antall ulykker, alvorlighetsgraden for ulykkene, trafikkmengde, fartsgrense og motorveg.

Egenskapstyper

Skadegradstetthet, registrert 6928
Tall
Skadegradstetthet, normalt 6929
Tall
Skadegradstetthet, forventet 6930
Tall
Fom. ulykkesdato 6931
Dato
Tom. ulykkesdato 6932
Dato
Krav til antall ulykker 6933
Tall [stk]
Maks. lengde for strekninger 6934
Tall [m]
ÅDT 6935
Tall
ÅDT, andel lange kjøretøy 6936
Tall [%]
Antall år 6937
Tall [stk]
Fartsgrense 6938
Tall [km/h]
Motorveg 6939
9112: Ja
9113: Nei
Antall ulykker 6940
Tall [stk]
Antall ulykker med drepte 6941
Tall [stk]
Antall ulykker med meget alvorlig skadde 6942
Tall [stk]
Antall ulykker med alvorlig skadde 6943
Tall [stk]
Antall ulykker med lettere skadde 6944
Tall [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk