NVDB DatakatalogSkadegradstetthet 718

Foreløpig kun til testformål. Verdier som angir sannsynligheten for ulykker langs vegnettet. Regnes ut som en funksjon av antall ulykker, alvorlighetsgraden for ulykkene, trafikkmengde, fartsgrense og motorveg.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100718
<>
Skadegradstetthet, registrert 6928
<Tall>
Skadegradstetthet, normalt 6929
<Tall>
Skadegradstetthet, forventet 6930
<Tall>
Fom. ulykkesdato 6931
<Dato>
Tom. ulykkesdato 6932
<Dato>
Krav til antall ulykker 6933
<Tall> [stk]
Maks. lengde for strekninger 6934
<Tall> [m]
ÅDT 6935
<Tall>
ÅDT, andel lange kjøretøy 6936
<Tall> [%]
Antall år 6937
<Tall> [stk]
Fartsgrense 6938
<Tall> [km/h]
Motorveg 6939
Ja
Nei
Antall ulykker 6940
<Tall> [stk]
Antall ulykker med drepte 6941
<Tall> [stk]
Antall ulykker med meget alvorlig skadde 6942
<Tall> [stk]
Antall ulykker med alvorlig skadde 6943
<Tall> [stk]
Antall ulykker med lettere skadde 6944
<Tall> [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk