NVDB DatakatalogUlykkesstrekning 717

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100717
<>
Fom. ulykkesdato 6968
<Dato>
Tom. ulykkesdato 6969
<Dato>
Krav til antall ulykker 6970
<Tall> [stk]
Lengde ulykkesstrekning 6971
<Tall> [m]
Antall ulykker 6974
<Tall> [stk]
Antall drepte 6975
<Tall> [stk]
Antall meget alvorlig skadde 6976
<Tall> [stk]
Antall alvorlig skadde 6977
<Tall> [stk]
Antall lettere skadde 6978
<Tall> [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk