NVDB DatakatalogUlykkesstrekning 717

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Egenskapstyper

Fom. ulykkesdato 6968
Dato
Tom. ulykkesdato 6969
Dato
Krav til antall ulykker 6970
Tall [stk]
Lengde ulykkesstrekning 6971
Tall [m]
Antall ulykker 6974
Tall [stk]
Antall drepte 6975
Tall [stk]
Antall meget alvorlig skadde 6976
Tall [stk]
Antall alvorlig skadde 6977
Tall [stk]
Antall lettere skadde 6978
Tall [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk