NVDB DatakatalogUlykkespunkt 716

Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Egenskapstyper

Fom. ulykkesdato 6956
Dato
Tom. ulykkesdato 6957
Dato
Krav til antall ulykker 6958
Tall
Lengde ulykkespunkt 6959
Tall
Antall ulykker 6962
Tall
Antall drepte 6963
Tall
Antall meget alvorlig skadde 6964
Tall
Antall alvorlig skadde 6965
Tall
Antall lettere skadde 6966
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk