NVDB Datakatalog



Ulykkespunkt 716

Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100716
<>
Fom. ulykkesdato 6956
<Dato>
Tom. ulykkesdato 6957
<Dato>
Krav til antall ulykker 6958
<Tall> [stk]
Lengde ulykkespunkt 6959
<Tall> [m]
Antall ulykker 6962
<Tall> [stk]
Antall drepte 6963
<Tall> [stk]
Antall meget alvorlig skadde 6964
<Tall> [stk]
Antall alvorlig skadde 6965
<Tall> [stk]
Antall lettere skadde 6966
<Tall> [stk]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk